Văn bản Quy phạm Pháp luật
Về việc sao gửi văn bản (QCPH số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK) 
Số Ký hiệu:
2029/UBND-KTXH 
Ban hành:
20/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
20/08/2020 
Trích yếu:
Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK về công tác thống kê, chia
sẽ dữ liệu và thông tin thống kê.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: