Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Số Ký hiệu:
2028/UBND-NC 
Ban hành:
19/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
19/08/2020 
Trích yếu:
Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: