Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sao gửi Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Số Ký hiệu:
2003/UBND-KTTH 
Ban hành:
18/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/08/2020 
Trích yếu:
triển khai thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: