Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sao gửi Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương 
Số Ký hiệu:
1906/UBND-KTTH 
Ban hành:
06/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
06/08/2020 
Trích yếu:
Sao gửi Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: