Văn bản Quy phạm Pháp luật
Sao gửi văn bản: Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử 
Số Ký hiệu:
1907/UBND-VHXH 
Ban hành:
06/08/2020 
Người ký:
Huỳnh Trung Hiếu 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/08/2020 
Trích yếu:
Sao gửi văn bản: Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử