Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Gò Dầu và Tổ Chuyên viên giúp việc. 
Số Ký hiệu:
4157/QĐ-UBND 
Ban hành:
12/10/2020 
Người ký:
Chủ tịch UBND 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
12/10/2020 
Trích yếu:

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: