Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định công bố danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Gò Dầu hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 
Số Ký hiệu:
04/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/01/2021 
Người ký:
Chủ tịch UBND 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Gò Dầu 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/01/2021 
Trích yếu:
Quyết định công bố danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Gò Dầu hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: