Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
177
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
108/QĐ-UBNDQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
2798/UBND-KTTHV/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 179/CTPH/BCSĐ-BTGTU ngày 07/6/2019 của Ban Cán sự Đảng và Ban Tuyên giáo tỉnh Tây NinhUBND huyện Gò Dầu
 
3788/UBND-KTTHV/v sao gửi Thông tư số   38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chínhBộ Tài Chính
 
4789/UBNDV/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa Thông tin
 
562/QĐ-BCĐCCTLBHXHQuyết định số 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có côngChính phủ
 
61012/QĐ-TTgQuyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 28/6/2021 của Thủ tướng chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có côngChính phủ
 
704/01/2022Quyết định công bố danh mục ra soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Gò Dầu năm 2021UBND huyện Gò Dầu
 
82298/UBND-KTTH20/12/2021Sao gửi công văn 1604-CV/VPTU ngày 09/12/2021Bộ Ngoại Giao
 
901/2021/QĐ-UBND25/10/2021Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện Gò DầuUBND huyện Gò Dầu
 
1008/2021/TT-BLĐTBXH30/08/2021Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tanBộ Lao động thương binh và xã hội
 
118275-QĐ/UBND24/08/2021UBND huyện Gò Dầu
 
1278/NQ-CP20/07/2021Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid19Chính phủ
 
1370/2021/NĐ-CP20/07/2021Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáoChính phủ
 
141230/QĐ-TTg15/07/2021Quyết định số 1230/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025Chính phủ
 
1576/NQ-CP15/07/2021Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030Chính phủ
 
161227/QĐ-TTg14/07/2021Quyết định số 1227/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025Chính phủ
 
171227/QĐ-TTg14/07/2021Quyết định số 1227/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025Chính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa