1. Đồng chí: Hồ Văn Thưng

CT XCG.jpg

Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm:  16/8/1976

Điện thoại: 0276.3850327

Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

      a. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

     b. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

     c. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

     d. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

     e. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

     f. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

    g. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền

Ra quyết định để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.


2. Đồng chí : Phạm Thanh Phong

pctphongxcamgiang.jpg

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm:

Email:phongpt@tayninh.gov.vn

     Phụ trách khối kinh tế, xây dựng giao thông thủy lợi, nhà đất, tài nguyên môi trường: giúp chủ tịch UBND chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của HĐND xã trên lĩnh vực mình phụ trách, trực tiếp điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ được giao.


3. Đồng chí Võ Thị Ngọc Hiếu

pctxcg1.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Cẩm Giang

Sinh năm: 15/01/1981

Email: xacamgiang-godau@tayninh.gov.vn

      Phụ trách khối văn hóa xã hội và các lĩnh vực xã hội khác: trực tiếp điều hành bộ phận cải cách hành chính, chịu trách nhiệm Thường trực UBND xã giúp chủ tịch UBND chấp hành thực hiện Hiến pháp, pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của HĐND xã trên lĩnh vực của mình phụ trách, trực tiếp điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.

        1. Đặc điểm tự nhiên:

         -  Vị trí địa lý : Xã Cẩm Giang nằm ở phía Tây huyện Gò Dầu. Xã có diện tích tự nhiên 2.637,19 ha, gồm có 04 ấp: ấp Cẩm Thắng, ấp Cẩm Long, ấp Cẩm Bình và ấp Cẩm An.

        -  Địa giới hành chính:

  •  Phía Bắc giáp huyện Hòa Thành.
  •  Phía Nam giáp huyện Bến Cầu.
  •  Phía Đông giáp xã Thạnh Đức.
  •  Phía Tây giáp huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu.

       -  Đặc điểm địa hình , khí hậu:

  •   Địa hình xã Cẩm Giang tương đối bằng phẳng, hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam, phía Tây và Đông Nam giáp sông Vàm Cỏ Đông và suối Bàu Nâu.