Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáoPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn người dùng phần mềm khiếu nại tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu Quy hoạch sử dụng đấtTinTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 690/UBND-KTTC ngày 10/4/2019 quy định tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất đồ chơi) tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
4/15/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020Quy hoạch xây dựng, đô thịTinĐiều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 như sau:
11/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời LờiQuy hoạch xây dựng, đô thịTinQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
10/30/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Quy hoạch phát triển KT - XHBài viếtTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,  quốc phòng-an ninhnăm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) Phần mềm ứng dụngDTHướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng điện từ  (Egov) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hộiPhần mềm ứng dụngTinTài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Định hướng quy hoạchBài viếtQuyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới  xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn eOffice mớiPhần mềm ứng dụngTài liệu hướng dẫn eOffice mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2017 10:00 PMNoĐã ban hành
Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phươngPhần mềm ứng dụngTinKhảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấyPhần mềm ứng dụngTinTài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
UBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu Định hướng quy hoạchTinDTUBND tỉnh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/3/2017. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gò Dầu.
6/27/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu. Định hướng quy hoạchBài viếtThông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gò Dầu./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU Định hướng quy hoạchBài viếtỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2017 9:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùngPhần mềm ứng dụngTinDTTài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho người dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu hướng dẫn sử dụng eOffice theo dạng cardvisit cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, chuyên viên và văn thư.
12/22/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu giải pháp triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử Phần mềm ứng dụngTinDTTài liệu giải pháp triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 9:00 PMNoĐã ban hành
Mẫu đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị.Quy trình biểu mẫuTinDTMẫu đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký cấp chữ ký cho đơn vị và lãnh đạo đơn vị theo mẫu đính kèm.
12/2/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu ôn thi công chức cấp xãQuy trình biểu mẫuTinDTTài liệu ôn thi công chức cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Phần mềm ứng dụngTinDTHướng dẫn sử dụng chữ ký số /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
Phần mềm Văn phòng điện tử.Phần mềm ứng dụngTinDTPhần mềm Văn phòng điện tử./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Phần mềm chử ký sốPhần mềm ứng dụngTinDTPhần mềm chử ký số/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Định hướng quy hoạchTinDTV/v công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
Biểu mẫu đăng ký cấp chứng thư sốQuy trình biểu mẫuTinBiểu mẫu đăng ký cấp chứng thư số/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2016 3:40 PMNoĐã ban hành