Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG.Tin Tức hoạt độngTinCK-HAĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG./PublishingImages/2019-08/DSC_0293_Key_16082019140145.JPG
7/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

DSC_0297 (1).JPG

cử tri xã Phước Đông phát biểu ý kiến.

Chiều ngày 29.7.2019, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chuyên viên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  gần 150 cử tri trên địa bàn xã Phước Đông.

Tại buổi tiếp xúc cử tri có các lượt ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh- huyện như: Công ty Đèn Cầy Suối Cao A xả nước gây ngập, làm khó khăn cho người dân trong sản xuất, kiến nghị ngành chức năng xem xét móc mương thoát nước để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân sản xuất; Cần nâng cấp  đường trước cửa thất để thuận tiện cho người dân đi lại; Mương thoát nước trong khu dân cư Suối Cao A, nhà nước có đầu tư thi công không để người dân dược biết; Nắp mương thoát nước đường 782 trước Công trường bể rất nguy hiểm cho học sinh đi lại và gây mùi hôi thối, kiến nghị xem xét sữa chửa.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND trả lời tại chổ và ghi nhận  một số ý kiến, kiến nghị chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết trong thời gian tới.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG.Tin Tức hoạt độngTinCK-HAĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG./PublishingImages/2019-06/DSC_0383_Key_27062019135917.JPG
6/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

DSC_0387.JPG

Chiều ngày 03.6.2019, ông Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Dũng,Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chuyên viên Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  165 cử tri trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri có các lượt ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh- huyện như: Hiện nay đất không còn sản xuất lúa được, nằm trong khu ân cư, người dân đã xây dựng nhà, nhưng không chuyển được. Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép chuyển để người dân thuận lợi trong việc sử dụng; Đường dây điện khu vực Sở Còn yếu người dân không sử dụng điện được, cần nâng cấp; hiện nay trong khu dân cư không thoát nước được, đề nghị làm mương đường để thoát nước, tránh để ngập cục bộ. Đường trước cửa Thánh thất xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND trả lời tại chổ và ghi nhận  một số ý kiến, kiến nghị chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết trong thời gian tới.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG HUYỆN GÒ DẦU. Tin Tức hoạt độngTinCKĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG HUYỆN GÒ DẦU. /PublishingImages/2018-11/DSC01563_Key_09112018134611.JPG
Chiều ngày 06.11.2018, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Huỳnh Thị Thu Hà, PGĐ Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  khoảng 140 cử tri trên địa bàn xã Phước Đông huyện Gò Dầu.
11/9/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

DSC01563.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri xã Phước Đông có một số ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh- huyện như: Đường vô tịnh xá Ngọc Khiêm xuống cấp đi lại khó khăn đề nghị nâng cấp để cho người dân và các em học sinh đi học thuận tiện hơn; Con đường đê 16 (đường nội đồng) đã làm nền hạ để nâng cấp nhưng đến nay không thấy làm, người dân đi lại khó khăn, đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp; Đường bê tông xi măng vào trường Sao Mai đến nay đã hư hỏng do hộ có xe ben ra vô thường xuyên làm hư hỏng, đề nghị địa phương có hướng xử lý để khắc phục, sửa chữa; Đường vô Tịnh xá Ngọc Khiêm, đề nghị đại biểu HĐND quan tâm xem xét, đối với bản án của Tòa án không đúng với thực trạng sử dụng đất.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND trả lời tại chổ và ghi nhận  một số ý kiến, kiến nghị chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết trong thời gian tới.

DSC01559.JPG

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG.Tin Tức hoạt độngTinĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI  TẠI XÃ PHƯỚC ĐÔNG./PublishingImages/2018-06/DSC_0195_Key_11062018103314.JPG
Chiều ngày  05.6.2018, ông Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Huỳnh Thị Thu Hà, PGĐ Trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  150 cử tri trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.
6/7/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

DSC_0203.JPG

Cử tri Phước Đông phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri có các lượt ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh- huyện như: Đường Hương lộ 1 có mở rộng hay không, nhưng đến nay chưa mở rộng nâng cấp người dân đi lại rất khó khăn; Con kênh khu vực tổ 5, 6 ấp Cây Trắc bị tắt nghẽn kiến nghị ngành chức năng nên bê tông, nâng cấp để người dân có nước tưới cho sản xuất; Đường 782 hiện nay có nhiều ổ gà rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; Đường giao thông nông thôn trước Thất xuống đường nhà máy ở ấp Suối Cao A có mở rộng, nâng cấp hay không. Tình hình ô nhiễm rác thải, chất thải rắn, nước thải rất phức tạp đề nghị cần có nhà máy xử lý nhằm để giảm bớt ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND trả lời tại chổ và ghi nhận  một số ý kiến, kiến nghị chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết trong thời gian tới.