Lịch công tác tuần

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023

 •   01/12/2023 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023

 •   27/11/2023 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 18/11/2023 đến ngày 24/11/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 18/11/2023 đến ngày 24/11/2023

 •   20/11/2023 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/11/2023 đến ngày 24/11/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/11/2023 đến ngày 17/11/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/11/2023 đến ngày 17/11/2023

 •   13/11/2023 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2023 đến ngày 17/11/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/11/2023 đến ngày 10/11/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/11/2023 đến ngày 10/11/2023

 •   05/11/2023 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2023 đến ngày 10/11/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023

 •   31/10/2023 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 21/10/2023 đến ngày 27/10/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 21/10/2023 đến ngày 27/10/2023

 •   23/10/2023 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/10/2023 đến ngày 27/10/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/10/2023 đến ngày 13/10/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/10/2023 đến ngày 13/10/2023

 •   09/10/2023 07:31:24 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2023 đến ngày 13/10/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023

 •   30/09/2023 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/9/2023 đến ngày 29/9/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/9/2023 đến ngày 29/9/2023

 •   23/09/2023 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2023 đến ngày 29/9/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/9/2023 đến ngày 22/9/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/9/2023 đến ngày 22/9/2023

 •   15/09/2023 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2023 đến ngày 22/9/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 09/9/2023 đến ngày 15/9/2023

(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 09/9/2023 đến ngày 15/9/2023

 •   11/09/2023 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2023 đến ngày 15/9/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/4/2023 đến ngày 05/5/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/4/2023 đến ngày 05/5/2023

 •   28/08/2023 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 29/4/2023 đến ngày 05/5/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023

(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023

 •   28/08/2023 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023

 •   11/08/2023 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023

 •   04/08/2023 06:43:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023

 •   29/07/2023 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023

 •   15/07/2023 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023

 •   10/06/2023 05:46:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay3,227
 • Tháng hiện tại60,727
 • Tổng lượt truy cập2,250,335
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây