Lịch công tác tuần

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/6/2024 đến ngày 15/6/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/6/2024 đến ngày 15/6/2024

 •   07/06/2024 06:49:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 10/6/2024 đến ngày 15/6/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 02/6/2024 đến ngày 07/6/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 02/6/2024 đến ngày 07/6/2024

 •   02/06/2024 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 02/6/2024 đến ngày 07/6/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

 •   24/05/2024 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 18/5/2024 đến ngày 24/5/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 18/5/2024 đến ngày 24/5/2024

 •   17/05/2024 05:25:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2024 đến ngày 24/5/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024

 •   10/05/2024 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/5/2024 đến ngày 10/5/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/5/2024 đến ngày 10/5/2024

 •   04/05/2024 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/5/2024 đến ngày 10/5/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/4/2024 đến ngày 04/5/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/4/2024 đến ngày 04/5/2024

 •   26/04/2024 05:55:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/4/2024 đến ngày 04/5/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024

 •   19/04/2024 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024

 •   12/04/2024 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

 •   05/04/2024 06:17:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

 •   29/03/2024 06:47:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/3/2024 đến ngày 22/3/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/3/2024 đến ngày 22/3/2024

 •   15/03/2024 07:13:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 16/3/2024 đến ngày 22/3/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 09/3/2024 đến ngày 15/3/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 09/3/2024 đến ngày 15/3/2024

 •   08/03/2024 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 09/3/2024 đến ngày 15/3/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024

 •   01/03/2024 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/02/2024 đến ngày 01/3/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/02/2024 đến ngày 01/3/2024

 •   23/02/2024 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2024 đến ngày 01/3/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024

(CKS) Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024

 •   16/02/2024 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 03/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Nhằm ngày 24/12 đến ngày 07/01 Âm lịch)

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 03/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Nhằm ngày 24/12 đến ngày 07/01 Âm lịch)

 •   02/02/2024 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày -03/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Nhằm ngày 24/12 đến ngày 07/01 Âm lịch) của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024

 •   27/01/2024 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024

 •   19/01/2024 06:41:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024 của UBND huyện và Thường trực HĐND như sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay855
 • Tháng hiện tại126,172
 • Tổng lượt truy cập3,095,699
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
Bộ pháp điển
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
ATTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây