Lịch công tác tuần

(CKS) THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023

(CKS) THÔNG BÁO Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023

 •   31/12/2022 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

 •   03/11/2022 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022

 •   21/10/2022 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

 •   14/10/2022 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
TB lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022

TB lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022

 •   30/09/2022 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/9/2022 đến ngày 30/9/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 24/9/2022 đến ngày 30/9/2022

 •   23/09/2022 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 1508
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2022 đến ngày 30/9/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

 •   16/09/2022 06:37:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/9/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/9/2022

 •   09/09/2022 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 1050
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/9/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

 •   31/08/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022

 •   26/08/2022 06:47:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 21/8/2022 đến ngày 26/8/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 21/8/2022 đến ngày 26/8/2022

 •   19/08/2022 06:46:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2022 đến ngày 26/8/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

 •   11/08/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

 •   04/08/2022 07:16:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

 •   28/07/2022 07:53:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/7/2022 đến ngày 22/7/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/7/2022 đến ngày 22/7/2022

 •   14/07/2022 07:12:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2022 đến ngày 22/7/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện, cụ thể như sau:
Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 26/6/2022 đến ngày 01/7/2022

Thông báo lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 26/6/2022 đến ngày 01/7/2022

 •   23/06/2022 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2022 đến ngày 01/7/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:
Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13.6.2022 đến ngày 17.6.2020

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 13.6.2022 đến ngày 17.6.2020

 •   09/06/2022 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/6/2022 đến ngày 10/6/2022

Thông báo Lịch công tác của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 04/6/2022 đến ngày 10/6/2022

 •   02/06/2022 06:39:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2022 đến ngày 10/6/2022 của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện như sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay1,802
 • Tháng hiện tại73,271
 • Tổng lượt truy cập1,168,040
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
corona mới
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
an toàn giao thông
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
tài liệu xuất tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
an toàn thông tin
góc kỹ thuật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây