Uỷ ban nhân dân xã Thanh Phước

1.Đồng chí:  Phan Văn Tân

 cttt.jpg

Chủ tịch UBND xã Thanh Phước

Sinh năm: 05/9/1973

Diện thoại: 0902510168

Email: ubnd-thanhphuoc@tayninh.gov.vn

            Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND xã Thanh Phước, các Ủy viên UBND xã, các ngành, trưởng ấp và là chủ tài khoản ngân sách xã.

              Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

           Kinh tế tổng hợp bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, cân đối ngân sách và những lĩnh vực quan trọng.

Trực tiếp chỉ đạo quốc phòng – an ninh, Công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, công tác dân vận chính quyền, xây dựng nông thôn mới.

          Phụ trách và chỉ đạo giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội đồng nhân dân xã.

           Phụ trách: Tư pháp – Hộ tịch xã, Quân sự xã, Công an xã, Tài chính – Kế toán, Quản lý điều hành thu – chi ngân sách xã và tổ chức cán bộ.

            Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân xã với các đoàn thể nhân dân xã và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

         Quan hệ công việc giữa Ủy ban nhân dân xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã, UB.MTTQVN xã và các ban, phòng, ngành của huyện.

            Phụ trách ấp Xóm Đồng, Rổng Tượng. 

            Tiếp dân, thông tin báo chí.

2Đồng chí: Lê Tấn Vinh

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Phước

Sinh năm

Số điện thoại di động:

Email: ubnd-thanhphuoc@tayninh.gov.vn

            a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Kế hoạch giao thông thủy lợi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phụ trác tổng hợp công tác xây dựng NTM; Phổ biến giáo dục pháp luật; các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

Phụ trách ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Cây Xoài.

Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thanh Phước.

             b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành: 

Kế hoạch giao thông thủy lợi; Thú y; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi Trường. Tài chính – kế toán, xây dựng cơ bản. Xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã, công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã.

 

3Đồng chí: Trần Kim Hồng

    pcthongtp.png

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Phước
Sinh năm:

Số điện thoại di động:

Email: ubnd-thanhphuoc@tayninh.gov.vn.

 

          a.   Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và học tập cộng đồng; Y tế; Giáo dục và đào tạo; tbxh; Tôn giáo và dân tộc; Ấp văn hóa; Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội; Tuyển sinh quân sự; Các vấn đề xã hội khác.

Phụ trách và chỉ đạo giữ mối liên hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội ở địa phương.

Phụ trách ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3.

Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Thanh Phước. 

          b.   Theo dõi và chỉ đạo các ngành:

Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm y tế, Hội Chữ thập đỏ, Lao động Thương binh xã hội, giáo dục.

Phục trách các Ban chỉ đạo trên lĩnh vực VHXH, phụ trách giải quyết tranh chấp đất đai.

 

THÔNG TIN

Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử xã Thanh phước

1/ Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội

- Thanh Phước là xã vùng nông thôn nằm về hướng Đông Nam huyện Gò Dầu, cách thị trấn Gò Dầu 3km, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp chiếm 70%, số còn lại sống bằng nghề thương mại, dịch vụ, công nhân và lao động làm thuê; diện tích đất tự nhiên của xã là 2.507,90 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 2.083,93ha, chiếm 83,09% diện tích, có 16.491 nhân khẩu với 4.648 hộ. Xã có 8 ấp: gồm ấp Trâm Vàng 1, ấp Trâm vàng 2, ấp Trâm vàng 3, ấp Xóm Mới 1, ấp Xóm Mới 2, ấp cây Xoài, ấp Xóm Đồng và ấp Rỗng Tượng; vị trí địa lý về phía Đông giáp xã Gia Bình huyện Trảng Bàng; phía Tây giáp Thị trấn Gò Dầu; phía Nam giáp sông Vàm cỏ đông và phía Bắc giáp xã Phước Đông và xã Phước Thạnh, xã có địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi trong việc bố trí các công trình hạ tầng cơ sở.

- Kinh tế của xã tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, phát huy được những lợi thế cơ bản của xã về vị trí có đường xuyên Á đi qua khoảng 3 km, Tỉnh lộ 782, Hương lộ 1, Cảng thuỷ nội địa, đường Hồ Chí Minh đang xây dựng và nhiều tuyến đường giao thông đang được đầu tư mở rộng, thuận lợi trong việc giao lưu hàng hoá. Trên địa bàn có 57 doanh nghiệp, 112 cơ sở kinh doanh cá thể đã giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động ở nông thôn.

2/ Địa giới hành chính

Địa bàn xã Thanh Phước có tổng số là: 08 cột mốc có các ký hiệu như sau:

1/. Mốc 03X6  ( Thanh Phước – Thị trấn Gò Dầu – Phứơc Thạnh )  tại ấp Xóm Mới.

2/. Mốc 03X2 ( Thanh Phứơc – Phước Thạnh – Phước Đông )         tại ấp Cây Xoài.

3/. Mốc 02X4 ( Thanh Phứơc – Phước Đông ) tại ấp Cây Xoài.

4/. Mốc 04X1  ( Thanh Phứơc – Phước Đông huyện Gò Dầu – Gia Lộc – Gia Bình huyện Trảng Bàng )       tại ấp Xóm Đồng.

5/. Mốc 2H9 ( Thanh Phước, Gò Dầu – Gia Bình, Trảng Bàng ) tại ấp Trâm

Vàng 1.

6/. Mốc 03X3 ( Thanh Phước – Gia Bình – An Hoà ) tại ấp Trâm Vàng 1 ( gần sông Vàm Cỏ Đông ).

7/. Mốc 2H8 ( Thanh Phước, Gò Dầu – An Hoà, Trảng Bàng ) tại ấp Trâm Vàng 1 ( gần sông Vàm Cỏ Đông )

8/. Mốc 02X7 ( Thanh Phước – Thị trấn Gò Dầu ) tại ấp Trâm Vàng 2.

3/ Truyền thống lịch sử xã Thanh phước

Trải qua 02 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân Thanh phước luôn trung dũng kiên cường. người dân thanh phước bao đời gắn bó với quê hương, luôn yêu thương đùm bọc nhau trong cuộc sống. Do đặc điểm địa hình có nhiều thuận lợi, người dân Thanh phước sớm được tiếp cận với ánh sáng của Đảng Cộng sản. Thanh phước là mốt trong những xã của tây Ninh sớm có chi bộ đảng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng Trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, hết đánh Pháp rồi đến đuổi Mỹ, quân dân Thanh phước kiên cường chiến đấu, quyết bám đất giữ làng với quyết tâm "một tấc không đi, một ly không rời". Chi bộ đảng Thanh phước từ ngày được thành lập đến khi nước nhà hoàn toàn giãi phóng, dù trãi qua nhiều giai đoạn cực kỳ  khó khăn, có lúc chi bộ lên đến hàng trăm đảng viên, củng có giai đoạn chỉ còn 7,8 đảng viên, nhưng chi bộ vẫn giữ vững sinh hoạt liên tục, vẩn bám được địa bàn xã nhà, bám đất, bám dân, để lãnh đạo quân dân Thanh phước chiến đấu chống giặc giữ làng, chi bộ đảng và quân dân Thanh phước đã từng viết lên trang sử oai hùng trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm đã hy sinh hàng trăm chiến sỹ trên mặt trận nhiều anh hàng đã bỏ biết bao xương máu của mình quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, và được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vủ trang như anh hùng Trần Quốc Đại, anh hùng Nguyễn Thị Bé, anh hùng Phạm văn Điện. Kết thúc cuộc chiến tranh ngày 6/11/1978, lực lượng vũ trang và nhân dân Thanh phước đã được Nhà tuyên dương anh hùng. 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay787
  • Tháng hiện tại4,116
  • Tổng lượt truy cập2,553,542
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây