Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023 và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 (Giải Búa liềm vàng)

Thứ sáu - 05/05/2023 08:52 140 0
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Giải thưởng

Thống nhất sử dụng tên Giải thưởng là: Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023, do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, nội chính, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí; ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp uỷ và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiêu biểu trong việc tuyên truyền, phát động và hưởng ứng tham gia Giải.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm, cách thức triển khaikinh phí tổ chức Giải.

2. Tất cả công dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các cá nhân ngoài tỉnh, các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải (nêu tại Điều 4) đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham dự Giải phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội đồng tình hưởng ứng.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ TH

 

Điều 3. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Số lượng tác phẩm của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng thực hiện theo Thể lệ của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

2. Tác giả có tác phẩm gửi tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

3. Thành viên của Ban Tổ chức Giải, Ban Thư ký, Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm không được gửi tác phẩm tham dự Giải.

Điều 4. Tiêu chí xét trao Giải

I. Đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc phải được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và ít nhất 2/3 số tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên; được cấp uỷ, các đơn vị tổng hợp gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Giải hoặc theo dấu Bưu điện.

b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thật, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết và tạo được hiệu quả xã hội cao, tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có hiệu ứng lan toả và tác động xã hội mạnh mẽ.

c) Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí khác của tỉnh vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí quốc gia. Những tác phẩm xuất sắc tham gia Giải thưởng ở tỉnh được Ban Tổ chức Giải xét chọn gửi tham dự Giải toàn quốc.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí… 

e) Tác phẩm được xét trao Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Không xét các tác phẩm có nội dung đăng tải đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; loạt bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, câu chuyện truyền thanh,...); ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 kỳ) về một chủ đề, sự kiện được phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ, loạt phát thanh, thời lượng vượt 60 phút/tác phẩm hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 chương trình, phóng sự, thời lượng vượt 90 phút/tác phẩm hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

e) nh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyn chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh tối đa 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

* Trường hợp đặc biệt Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

II. Đối vi tập thể

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được xét, trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh phải đạt các tiêu chí sau:

1. Đối vi các cơ quan báo chí

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách sáng tạo; thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, hội viên gửi tác phẩm tham dự Giải.

- Có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất và có chất lượng nhất.

- Có số lượng tác giả, tác phẩm đot Giải nhiều nhất.

2. Đối với các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp uỷ

- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp uỷ chỉ đạo triển khai tổ chức tốt, có hiệu quả Giải tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương, cơ quan, đơn vị để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

3. Đối vi các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo tham dự Giải tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đảng bộ tham dự nhiều nhất và có chất lượng nhất.

- Có số lượng tác giả, tác phẩm đoạt Giải nhiều nhất trong nhóm các đảng bộ có nhiều tác phẩm tham dự Giải.

Điều 5. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải

a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc 01 trong 05 thể loại tác phẩm báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí) với số lượng 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

b) Đối với tập thể: Ban Tổ chức trao 03 Giải “Xuất sắccho các địa phương, cơ quan, đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giảicó nhiều tác giả, tác phẩm đoạt Giải.

* Tùy tình hình số lượng, chất lượng tác phẩm dự Giải, Ban Tổ chức Giải sẽ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều chỉnh về số lượng, cơ cấu giải cho phù hợp.

2. Hình thức khen thưởng

a) Đối với tác giả, tác phẩm:

- Tác giả: Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải A, B; giấy khen của Ban Tổ chức Giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải C, Khuyến khích.

- Tác phẩm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải cho các tác phẩm đoạt Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

b) Đối với tập thể: Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

3. Tiền thưởng

- Giải A: 10.000.000 đ

- Giải B: 7.000.000 đ

- Giải C: 5.000.000 đ

- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đ

- Giải cho tập thể “Xuất sắc”: 10.000.000 đ

Điều 6. Ban Tổ chức Giải

1. Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập; có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm, Ban Thư ký Giải và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải. Cơ cấu Ban Tổ chức Giải gồm:

- Trưởng Ban: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

- Phó trưởng Ban Thường trực: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Phó trưởng Ban: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Thành viên: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

2. Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong quá trình hoạt động.

3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Giải

- Phát động, tổ chức Giải; chỉ đạo việc tổ chức tổng kết, trao Giải.

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả tổ chức Giải.

- Đ nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể; cá nhân đoạt Giải A, B.

- Đ xuất Ban Thường vụ Tnh uỷ bổ sung, sửa đổi Thể lệ Giải (nếu cần thiết).

4. Thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải

- Cấp Giấy chứng nhận cho các tác phẩm đoạt Giải.

- Tặng Giấy khen cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải C, Khuyến khích.

- Quyết định trao Giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất trên cơ sở đề nghị của Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xét, chọn Giải (nếu có).

- Được quyền sử dụng tác phẩm đoạt Giải để gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 7. Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm

1. Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm: Tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn. Tổ chức chấm Giải bảo đảm theo Quy chế đề ra; báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Giải.

3. Ban Thư ký Giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm.

Điều 8. Quy trình xét, công bố và trao Giải

1. Quy trình

a) Đi với tác phẩm

- Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban Thư ký Giải xem xét, đánh giá sơ bộ để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao Giải.

- Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm dựa trên kết quả đã qua tuyển chọn tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất báo cáo Ban Tổ chức Giải để quyết định trao Giải.

- Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các Giải theo cơ cấu giải thưởng.

b) Đi với tập thể: Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm đề xuất khen thưởng đối với các tập thể xuất sắc, tiêu biểu trình Ban Tổ chức Giải quyết định.

2. Công bố và trao Giải: tổ chức nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh năm 2023. Tuỳ tình hình thực tế, có thể tổ chức Hội nghị trao Giải riêng.

Điều 9. Kinh phí Giải

1. Kinh phí tổ chức Giải được bảo đảm từ nguồn ngân sách.

2. Kinh phí được sử dụng phải công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình xét chọn và trao giải thưởng.

Điều 10. Lập h sơ dự Giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, chức danh, chức vụ hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại hoặc Email.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 02 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn... của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp ni trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm cho chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy và sẽ bị loại. Hội đồng chấm Giải và xét chọn tác phẩm không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thi gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thi gian: Hồ sơ tham dự Giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chậm nhất vào ngày 30/9/2023 (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh, số 32A, đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 02763.822488

- Email: btgtutayninh@gmail.com

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023; Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và nhng vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả Giải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm xem xét đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải trước khi trả lời. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí đoạt Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

---------

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây