Thông báo Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp

Thứ ba - 14/02/2023 14:45 507 0
Căn cứ Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 và Quyết định số 5629/QĐ-HĐXT ngày 08/12/2022 của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022;
Căn cứ vào kết quả thực tế của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển viên chức thông báo như sau:
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra  sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp

1. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 04/04 trường hợp đủ điều kiện dự tuyển.

(có danh sách kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn

a. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

b. Thời gian tiến hành: Ngày 28/02/2023 (Thứ 3)

+ Lúc 07 giờ 30 phút: khai mạc kỳ xét tuyển, thí sinh nghe sinh hoạt quy chế kiểm tra sát hạch phỏng vấn.

+ Lúc 08 giờ 00 phút: Bắt đầu kiểm tra sát hạch phỏng vấn cho đến khi kết thúc.

3. Tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra

3.1. Tài liệu tham khảo

a) Vị trí Kế toán:

- Luật Viên chức s 58/2010/QH12 khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức.

-  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 năm 2015; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

b) Vị trí Thông tin – Tuyên truyền

- Luật Viên chức s 58/2010/QH12 khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức.

- Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2004 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

3.2. Hình thức, thời gian kiểm tra, sát hạch:

Hình thức kiểm tra, sát hạch là phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn là 30 phút (Thực hiện theo điểm c, Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

          Trên đây là thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch; tài liệu tham khảo, hình thức kiểm tra, sát hạch viên chức sự nghiệp huyện Gò Dầu./.

File đính kèm

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây