Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022

Thứ năm - 01/12/2022 08:54 1.022 0
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-SNV ngày 22/11/2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu;
Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Gò Dầu về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau:
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022

I. Đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và tiêu chuẩn cụ thể

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có trình độ, năng lực phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Điều kiện dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, người dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể để tuyển dụng của từng vị trí việc làm như sau:

3.1. Các vị trí tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện

a) Vị trí Kế toán: 01 chỉ tiêu – Chức danh Kế toán viên – mã số 06.031, cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Lưu ý: Đối với viên chức mới tuyển dụng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

b) Hành chính – Tổng hợp (kiêm Giáo vụ): 01 chỉ tiêu, chức danh Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – mã số V.07.05.15, cụ thể:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Vị trí Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm: 01 chỉ tiêu, chức danh Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – mã số V.07.05.15, cụ thể:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

* Lưu ý: đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

 

3.2. Các vị trí tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

a) Vị trí Công tác Thông tin – Tuyên truyền: 01 chỉ tiêu - chức danh Viên chức hành chính hạng III (tương đương ngạch chuyên viên) -  mã số 01.003, cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Quản trị Văn phòng, Kế hoạch, Thống kê, Hành chính, Luật, Quản lý công, Quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Vị trí Công tác Phát thanh, Truyền Thanh: 01 chỉ tiêu - chức danh Kỹ thuật viên hạng IV - mã số V.05.02.08, cụ thể:

-  Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

II. Thông báo tuyển dụng, đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển dụng

1. Đăng ký dự tuyển

1.1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu (Khu hành chính huyện Gò Dầu) hoặc gửi theo đường bưu chính.

1.2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh, trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Gò Dầu tại địa chỉ: godau.tayninh.gov.vn

2. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức tuyển dụng

          1. Nội dung tổ chức xét tuyển

1.1.Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

a) Hình thức xét tuyển:

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển, cụ thể:

- Đối với chức danh Giáo viên Trung học phổ thông: Xét tuyển bằng hình thức thực hành soạn giáo án.

- Đối với các chức danh còn lại: xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn kiểm tra năng lực.  

b) Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian:

- Thực hành: 90 phút (soạn giáo án 01 tiết dạy).

- Phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm:100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành.

         2. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thực hành, phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

8. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển

- Từ ngày 01/12/2022 thông báo tuyển dụng trên Báo Tây Ninh trên Trang thông tin điện tử của huyện Gò Dầu (godau.tayninh.gov.vn);

- Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

- Trong tháng 01/2023: Tổ chức tuyển dụng hoàn tất các hồ sơ tuyển dụng gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả tuyển dụng.

- Trong tháng 02/2023: Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; ra quyết định tuyển dụng.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu, điện thoại số: 0276.3853.177 để được giải đáp, hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu xin trân trọng thông báo./.

Tác giả: DT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay641
  • Tháng hiện tại125,958
  • Tổng lượt truy cập3,095,485
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
Bộ pháp điển
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
ATTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây