Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thứ ba - 23/08/2022 17:50 155 0
Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Gò Dầu về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 2) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu,
Thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 (đợt 2), Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu thông báo thông tin tuyển dụng như sau:
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

      I. Nhu cầu tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) là 01 chỉ tiêu bố trí làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, cụ thể như sau:

Số lượng tuyển dụng viên chức: 01 chỉ tiêu cho vị trí sau:

- Phòng Tài chính - Kế toán:

+ Vị trí tổng hợp nhu cầu, kế hoạch phân khai nguồn vốn đầu tư xây dựng: 01 chỉ tiêu

     III. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

 1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng cụ thể như sau:

Vị trí tổng hợp nhu cầu, kế hoạch phân khai nguồn vốn đầu tư xây dựng: Kế toán viên (mã số 06.031) là 01 chỉ tiêu

- Có bằng tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế toán trở lên

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Lưu ý: Ưu tiên

+ Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Lĩnh vực hành nghề: Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn; Tư vấn)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. Đủ từ 18 tuổi trở lên;
 3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. Có lý lịch rõ ràng;
 5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
 6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 7. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19/8/2022 đến hết ngày 18/9/2022 (trong giờ hành chính).

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: 0276.3.521514

3. Lệ phí xét tuyển viên chức:

Lệ phí xét tuyển viên chức: 500.000 đồng/thí sinh (Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

Thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển dụng nộp lệ phí theo hình thức nộp trực tiếp:

Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

4. Hồ sơ tuyển dụng:

Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

5. Sau khi trúng tuyển

- Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (kèm theo kết quả học tập hoặc bản điểm), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

* Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2

a) Hình thức xét tuyển: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hình thức xét tuyển là: Phỏng vấn.

b) Nội dung xét tuyển: Thông qua phỏng vấn sẽ kiểm tra kiến thức (kiến thức chung, kiến thức chuyên môn), kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

- Kiến thức chung:

+ Luật Viên chức số 58/2020/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

+ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

+ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

+ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Kiến thức về chuyên môn: Theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, gồm một số quy định cụ thể:

+ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013;

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014;

+ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015;

+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

+ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý Chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

+ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán, dự án sử dụng vốn đầu tư công;

+ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

+ Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;

+ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết tác;

c) Thời gian xét tuyển: Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

e) Hình thức phỏng vấn: Người dự tuyển sẽ rút thăm ngẫu nhiên 1 đề phỏng vấn từ các đề do Hội đồng kiểm tra, sát hạch chuẩn bị trước.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 2.1 của nội dung này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

3. Thời gian và địa điểm thực hiện tuyển dụng:

- Thời gian tuyển dụng: Bắt đầu từ tháng 9/2022

- Địa điểm tuyển dụng: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 2) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu./.

Tác giả: DT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay1,831
 • Tháng hiện tại91,823
 • Tổng lượt truy cập1,589,660
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
corona mới
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
ds hổ trợ người lđ
thống kê báo cáo đăng ký
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
an toàn giao thông
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
tài liệu xuất tiến đầu tư
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
an toàn thông tin
góc kỹ thuật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây