Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 – 2023

Thứ năm - 18/08/2022 16:07 431 0
Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2022 – 2023 như sau:
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022 – 2023

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm hoặc các trường Đại học khác theo chuyên ngành, vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Chỉ tiêu cụ thể

Tuyển dụng 150 viên chức để bố trí công tác giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện (Nhu cầu từng trường kèm theo), cụ thể:

a) Giáo viên: 138 viên chức, trong đó:

- Ngành Mầm non: 37 giáo viên.

- Ngành Tiểu học: 43 giáo viên, trong đó: giáo viên tiểu học: 27; giáo viên tin học: 06; giáo viên thể dục: 06; giáo viên tiếng Anh: 04.

- Ngành Trung học cơ sở: 58 giáo viên, trong đó: giáo viên Toán: 05; giáo viên Ngữ văn: 11; giáo viên Sử:10; giáo viên Sinh: 05; giáo viên Giáo dục công dân: 06; giáo viên Hóa: 04; giáo viên Tin học: 03; giáo viên Địa: 08; giáo viên nhạc: 01; giáo viên Lý: 04; giáo viên Mĩ thuật: 01.

b) Nhân viên: 12, trong đó:

- Kế toán: 8.

- Y tế: 4.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

3.1 Điều kiện chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Có tuổi đời từ 18 trở lên, có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          3.2 Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng vị trí việc làm như sau:

* Giáo viên mầm non hạng III ( Mã số V.07.02.26)

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

* Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29)

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

* Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

- Đối với giáo viên dạy tiếng Anh:

+ Phải có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn bậc 4 (B2) hoặc tương đương.

Lưu ý:

- Các trường hợp có trình độ tiếng Anh tương đương khung Châu Âu có thể sử dụng phụ lục tham chiếu đính kèm.

- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh của người dự tuyển giáo viên tiếng Anh phải được cấp bởi các đơn vị khảo thí trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

* Nhân viên y tế hạng IV (Mã số: V.08.03.07)

- Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

* Nhân viên kế toán – kế toán viên trung cấp (Mã số: 06.032)

- Có bằng tốt nghiệp cáo đẳng thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

4. Nội dung và hình thức tổ chức xét tuyển viên chức.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

a) Hình thức xét tuyển:

a.1) Đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên: thí sinh thực hành soạn giáo án cho một tiết học dạy trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết.

a.2) Đối với vị trí tuyển dụng là nhân viên: thí sinh dự phỏng vấn trực tiếp một số nội dung về Luật Viên chức và chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi:

- Thực hành: 90 phút.

- Phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (thi thực hành, phỏng vấn): 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi thực hành, phỏng vấn.

5. Xác định người trúng tuyển.

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thực hành, phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

7. Thành phần hồ sơ; lệ phí xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ

a. Đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

b. Sau khi trúng tuyển:

- Bản sao văn bng, chứng chỉ đã được chứng thực theo yêu cầu ca vị trí việc làm dự tuyn (kèm theo kết quả học tập hoặc bảng điểm);

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hoặc tiểu học hoặc trung học cơ sở hạng III trong thời gian 36 tháng.

* Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa.

c. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định.

d. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu.

8. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển

- Từ ngày 15/8/2022 thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển trên Báo Tây Ninh trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, địa chỉ: pgdgodau.giaoductayninh.vn

- Từ ngày 15/8/2022 đến 15/9/2022Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

- Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển: Ngày 16/9/2022

+ Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu (số điện thoại liên hệ: 027663. 853.119).

- Ngày 17/9/2022Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, địa chỉ: pgdgodau.giaoductayninh.vn và tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 - Vòng 2: Ngày 24/9/2022:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường  Tiểu học Thị Trấn Gò Dầu.

+ Sáng lúc 08 giờ 00: Thực hành soạn giáo án một tiết học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành được thực hiện trên giấy viết và phỏng vấn đối với vị trí kế toán và y tế.

- Ngày 27/9/2022: Niêm yết danh sách kết quả kiểm tra sát hạch, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

- Từ ngày 27/9/2022 đến 30/9/2022: Tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

- Ngày 01/11/2022: Triển khai quyết định phân công giáo viên, nhân viên về đơn vị khi hoàn thành hồ sơ tuyển dụng.

Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục và hồ sơ được niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trang thông tin điện tử của huyện (godau.tayninh.gov.vn), trang thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (pgdgodau.giaoductayninh.vn) hoặc liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại số 0276.3853119 để được hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu xin trân trọng thông báo./.

Tác giả: DT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay568
  • Tháng hiện tại125,885
  • Tổng lượt truy cập3,095,412
đường dây nóng
lịch công tác
trả lời kiến nghị người dân
lịch tiếp dâncủa lãnh đạo
dv công tỉnh
danh mục thủ tục hành chính
cổng dv công
hệ thống 1022
tuyên truyền phổ biến pháp luật
csdl quốc gia
tổng đều tra kinh tế
chuyển đổi số
hệ thống lấy số tự động
Bộ pháp điển
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công báo nước VN
hỏi đáp
hộp thư điện tử
csdl quốc gia về vb pháp luật
Công báo Tây Ninh
công khai minh bạch
góp ý văn bản pháp luật
Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
ATTT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây